Thăm dò ý kiến

Bạn chọn sản phẩm nào ?

  • Bình chọn Kết quả

Nước mắm Hồng Hương Cà Ná Lưu đọc sauBản inGửi cho bạn bè

Thông tin về: Doanh Nghiệp Hồng Hương Cà Ná

14/07/2013 3:29:29 CH

Ở Việt Nam, từ ngàn xưa, nước mắm là biểu trưng rất riêng của văn hóa ẩm thực…Trong đời sống cộng đồng đó, mỗi bữa ăn của gia đình không thể thiếu hương vị truyền thống của gia vị và nước mắm. Dù chế biến bất cứ món ăn từ chiên xào, kho hay chấm, từ món ăn dân dã đến món ăn sang trọng đều phải sử dụng nước mắm. ..Theo thời gian, Nước mắm ngày nay được sản xuất theo rất nhiều những phương pháp và hình thức khác nhau, nhưng tựu chung lại, không một loại nước mắm nào thơm ngon bằng, tinh khiết bằng và đậm đà bằng những giọt nước mắm được sản xuất theo phương pháp truyền thống, bằng đôi bàn tay cần cù, khéo léo cùng với bí quyết nhà nghề truyền thống của người thợ tại doanh nghiệp Hồng Hương Cà Ná.

Thông tin về:

Doanh Nghiệp Hồng Hương Cà Ná

Nước mắm Nhỉ Cổ Truyền Cà Ná

          Vit Nam, t ngàn xưa, nước mm là biu trưng rt riêng ca văn hóa m thc…Trong đi sng cng đng đó, mi ba ăn ca gia đình không th thiếu hương v truyn thng ca gia v và nước mm. Dù chế biến bt c món ăn t chiên xào, kho hay chm, t món ăn dân dã đến món ăn sang trng đu phi s dng nước mm. ..Theo thi gian, Nước mm ngày nay được sn xut theo rt nhiu nhng phương pháp và hình thc khác nhau, nhưng tu chung li, không mt loi nước mm nào thơm ngon bng, tinh khiết bng và đm đà bng nhng git nước mm được sn xut theo phương pháp truyn thng, bng đôi bàn tay cn cù, khéo léo cùng vi bí quyết nhà ngh truyn thng ca người th ti doanh nghip Hng Hương Cà Ná.

         Vi mong mun đem li nhng hương v thơm ngon, cht lượng, và đm bo sc khe cho mi người s dng. Hơn thế, vi ước vng đem nhng hương v truyn thng ca mình mt trong nhưng đc sn ca vùng bin Cà Ná đến vi th đô Hà Ni thân yêu – Trái tim ca c nước. Nước mm Hng Hương đã chính thc có măt ti Hà Ni do Công ty c phn nước mm 365 làm (đai din đc quyn các tỉnh phía bắc) ti 618 Nguyn Văn C - Long Biên - Hà Ni. Vi cht lượng tuyt ho, hương v truyn thng hp dn và đc bit là đng cp ca thương Hng Hương  Cà Ná chc chn s đem đến nhng ba ăn tht thơm ngon, m cúng đy ý nghĩa cho các thành viên trong gia đình bn.

         Công ty c phn nước mm 365 xin cm ơn Quý khách đã tín nhim la chn sn phm nước mm Hng Hương Cà Ná ca chúng tôi. Hy vng cht lượng, giá c ca sn phm và dch v hoàn ho do chúng tôi cung cp s làm Quý khách hài lòng và gii thiu bn bè, đng nghip, người thân cùng biết ti.

 Quý khách hàng có nhu cu làm phân phi ĐT hoc LH trc tiếp
+ Đi din ti Min Bc
+ S 618 Nguyễn Văn C - Long Biên - Hà Ni.
+ Mobile: 04 858 98 304
+ Mobile: 0912.836.838
+ Nick: nuocmam365
+ Email: nuocmam365@gmail.com
+ Website: http://nuocmam365.com

Nước mm truyn thng Hng Hương  mang li cm nhn khác bit.!.

Các tin bài khác

Tìm bài theo thời gian Lọc
Xem phản hồi
Gửi ý kiến bạn đọc
Mã bảo mật:
Gửi